Selskapslokaler

Vi er hoffleverandør til disse lokalene

HamKamHuset

Fredvang Alle 10, 2321 Hamar

Bilde av HamKamHuset som selskapslokal

HamKamhuset er åpent for leie, og passer perfekt til dåp, konfirmasjoner, bryllup, konferanser og andre tilstelninger. Huset er fullt utstyrt kjøkken og gjennomgående høy standard med godt lyd- og bildeanlegg. Dette er en fin mulighet til å bruke et av Hamars flotteste lokaler og samtidig støtte aktiviteten som skjer i HamKam.

Leie klubbhuset

Samlet kapasitet 88 personer

Fjøset på Roterud

Sulufjellvegen 264, 2353 Stavsjø

Bilde av Stabburstunet som selskapslokal

Fjøset på Roterud Fjøset på gården er opprinnelig fra 1860, og har gjennom tida huset både hester, kuer og griser. I 1981 ble det utvidet med et nytt grisefjøs, som var i drift frem til 1990. I 2017 ble fjøset ryddet, oppgradert og satt i stand til festlokale - i første omgang til eget bruk.

Nå tilbys fjøset til utleie for lukkede selskap av ulik art - fra jubileer til konfirmasjoner, bryllup, dåp, minnestunder, møter og andre sammenkomster.

Fjøset på Roterud

Samlet kapasitet 120 personer

Stabburstunet

Stabburvegen 8, 2320 Furnes

Bilde av Stabburstunet som selskapslokal

Stabburstunet leier ut lokaler til konfirmasjon, barnedåp, minnestund, dagsamling/møtevirksomhet, jubiléer, og lignende arrangementer.

Stabburstunet.com

Samlet kapasitet 60 personer